دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهران   آرین

پست الکترونیکی : mehranarian@srbiau.ac.ir,mehranarian@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زمین شناسی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زمین شناسی ساختمانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زمین شناسی ساختمانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

مدیر گروه زمین شناسی واحد علوم و تحقیقات در مقاطع کارشناسی ارشد1384 تا 1389

عضو کمیسیون تخصصی زمین شناسی، ریاضی و فیزیک هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی 1390 تا 1392

عضو کارگروه تخصصی زمین شناسی خرید تجهیزات  آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی1392 تا1396

رییس کمیته تخصصی زمین شناسی شورای برنامه ریزی  دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392 تا1396

 


عضویت در جوامع علمی

انجمن زمین شناسی ایران

انجمن مهندسی زلزله

انجمن ژئوفیزیک ایراننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم زمین

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

پایه : 15

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382

مهران آرین

مهران آرین

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^